DAKYANUS ÖNCESİ VE SONRASI

DAKYANUS ÖNCESİ VE SONRASI

*Ashab-ı Kehf yani mağara arkadaşları Kehf suresi 9-26 ayetler arasında bahsedilmektedir.

Mağara sahibi dokuz kişi.

Yemliha, Mekselina, Mislina,Mernuş, Debernuş, Şazenuş,Kefeştatayyuş ve köpekleri Kıtmir Yedi Uyurlar olarak anılan ermişlerdir.

Tahminen miladi 284-290 yıllarında yaşanmış.

-Evvelden bir tane Dakyanus vardı.O ölünce iş bitiyor ve devri kapanıyordu.

Bizde ise sürüsüne bereket.Biri bitmeden öbürü başlıyor.

Dakyanus adayları gayet sürüyle…

*Bera b. Azib’in bildirdiğine göre sahabeden Üseyd b. Hudayr, Kehf suresini okurken, evinde bulunan at ürkmüş ve deprenmeğe başlamıştı. Bunun üzerine Üseyd: “Ya Rab! Sen afetten koru” diye dua etti. Bunun üzerine onu duman veya bulut gibi bir şey kapladı.

Sonra Üseyd, bu olayı Hz. Peygamber (s.a.)’e anlattı. Resulullah: “Oku ey Üseyd. Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekine’dir; Kur’an dinlemek için yahut onu tebcil için inmiştir” buyurdu.

Bir hadise göre Hz. Muhammed Deccala denk gelen Kehf suresini okumalı demiştir.

Zamanımızda özellikle memleketimizde en fazla ihtiyaç duyulan,sekinet ve sükunettir.

*”Roma, Selçuklu, Dulkadiroğulları ve Osmanlı dönemlerinde kilise, cami, ribat ve kervansaray yapılmıştır:  Mağaranın önüne miladi 377’de Kral Teodus tarafından bir Kilises yaptırılmıştır. O devirde Afşin, Romalıların önemli bir vilayeti olan Kapadokya’nın sınırları içince bulunmaktaydı. Müslümanlar fetihten sonra Ashab-ı Kehf mağarasının yanına mescit inşa etmişler, Selçuklular döneminde ise külliye yapılmış. Bu eserlerin yaşaması için gelirler vakfedilmiştir.”

*Alman Şark Enstitüsü Başkanı Dr. Franz Babinger, inceleği Eshab-ı Kehf Mağaraları ile ilgili 1957 yılında “Ben Eshab-ı Kehf’ in yeri olarak Dünyadaki şu yerleri inceledim: İspanya’ da, İtalya’ da, Yunanistan’ da, Kıbrıs’ ta, Efes’te, Tarsus’ ta ve son olarak Afşin’ e geldim. Afşin deki Mağarayı günlerce inceledim. Çevresini, yörenin konumunu vs. her şeyi inceledim. Bir Astronomi Uzmanı, bir Arkeolog, bir Tarih Uzmanı, Dinler tarihini yazan araştıran bir yazar bu mevkii nasıl incelemesi gerekir ise o şekilde inceledim ve şu neticeye vardım : ‘Ya Kuran-ı Kerim’i inkar edeceksin, ya da bu mağaranın konumunu değiştireceksin veya değiştirmekle de olmaz her şeyiyle gerçek fışkıran topraklardan alıp götürmek lazımdır. Benim bir araştırmacı olarak hıristiyan aleminden elde ettiğim bilgiler münasebetiyle dünyaya şunu iddia ediyorum : Eshab-ı Kehf, Efsus (Afşin) tadır. ’[1]

****************

Ortadoğu-ya yerleştirilmiş olan yüz yıl önceki Dakyanus-ların yerine,daha tecrübeli Dakyanuslar yolda…

*Demode olan pkk-nın yerine başka bir terör örgütü yerleştirilmeye çalışılıyor.Bunun ise hedefi sadece Türkiye değil,biraz daha geniş kapsamlı bir alana yayılması sağlanıyor.

En az Ortadoğu-yu otuz yıl uğraştıracak yeni bir terör örgütünün yıllar önceki proje,bugünlerde devreye konulmaktadır.

Türkiye-nin ortadoğuya açılan yolları tıkanmaya çalışılıyor.

*Eski şehid genel kurmay başkanı,öldürülen,uçağı düşürülen Eşref Bitlis paşa,pkk-yı özetlemiştir:”Pkk,İsrail gizli servisi Mossad-dır.% 70-i İranda eğitim görmüş Ermenilerden oluşur.Bu birimin asli görevi,Osmanlının yeniden Ortadoğu-da can bulmasını önlemektir.Finansman kaynağı alman ve İngiliz devletleridir.”

Aynı ortaklar daha geniş çaplı olarak yine devredeler.

*İngiltere İsrailin arkasında…Ortadoğuun şekillendirilmesinde ortaklar.

*Dünyayı İngiliz Roşid ailesi idare etmektedir.

*İsrail-den sonra kafa tutulacak sıradaki devlet Abd.

İkinci -onu minute- Abd-ye…

*Dünya hayatı odun insanlarla insan olan insanların ayrıştırılmasına vesile olmaktadır.
Allah kuranda münafıklar için ;onlar istif edilmiş odunlar gibidirler,buyurur.Hayat odunlarla insanların mücadele yeridir.

Tinetlerinin gereğini yapmaktadırlar.

*”Ve minen nâsi men yu’cibuke kavluhu fîl hayâtid dunyâ ve yuşhidullâhe alâ mâ fî kalbihî, ve huve eleddul hısâm(hısâmi).”

“Ve izâ tevellâ seâ fîl ardı li yufside fîhâ ve yuhlikel harse ven nesl(nesle), vallâhu lâ yuhıbbul fesâd(fesâda).

-“Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana Allah’ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez.”[2]

*Kirli müttefikler hem içte ve hem de dışta menfaat ortaklığı yapmaktadırlar.

*Marmara Üniversitesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’e karşı dik duran tek kişi Esed’dir” dediğini aktardığı İran dini lideri Hamaney’e tepki gösterdi; “Böyle bir dini önder olabilir mi?” dedi.

“Kalkıp da bir dini lider, ‘Suriye’de 250 bin kişi öldürülüyor, Niye buna karşı koymadınız?’ dediğimizde; ‘İsrail zulmüne karşı ayakta dik duran tek kişi Esed’dir’ diyor. Kendisine şunu diyorum, orada öldürülenler İsrail kendisine saldırırken dik durmadılar mı? Esed’in İsrail’e karşı bir tane kurşunu var mı? 250 bin insanı öldürüyor, siz hâlâ bunlara destek veriyorsunuz. Hâlâ bunlara silah, para gönderiyorsunuz. Böyle bir dini önder olabilir mi?”[3]

*Bu asır ve içindeki zulmün leşkerleri,asırların kustuklarını,bir defada fazlasıyla kusmaktadırlar.

“4 yıla yakın süredir devam eden çatışmalarda 17 bin 136 çocuk öldü. Bunların 94’ü Esed rejiminin gözaltı merkezlerinde can verdi. Bu sürede hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise 121 bin 859’a ulaştı”

“2 milyon 300 bin çocuk zorunlu göçe maruz kaldı. Rejimin düzenlediği saldırılarda 3 bin 873 okulun zarar görmesi, zorunlu göç ve fakirlik nedeniyle 1 milyon 400 çocuk eğitimine devam edemiyor. İç savaşta diğer ülkelere göç eden 1 milyon 400 milyon çocuğun 650 bini eğitim alamıyor”

-Ashab-ı Kefh sahibleri gibi zulümden fiilen,fikren ve niyeten uzaklaşmalı.Taraftar olmamalı.Asla dönmeli.

Kur’an-a ve onun hakikatlarına kulak vermelidir.

Asıldan ve aslından uzaklaşan insanların kurtuluşu,yine asla ve aslına dönmesiyle mümkün olacaktır.

MEHMET ÖZÇELİK

01-12-2014

 

 

[1] http://www.haber7.com/arkeoloji/haber/895468-kurana-en-uygun-eshab-i-kehf-magarasi

[2] 2/BAKARA-204-205

[3] http://www.habervaktim.com/haber/390206/boyle-bir-dini-lider-olabilir-mi.html

 

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015